Verkeer- & vervoersplan

Gemeenten en wegbeheerder stellen steeds hogere normen voor het organiseren van (grotere) evenementen. Met als verkeerscirculatie in het geding komt wensen de overheden vooraf een goed gestructureerd plan te ontvangen.

HB Verkeer kan u hierbij behulpzaam zijn en desgewenst het hele voortraject begeleiden. Aanwezig zijn bij alle besprekingen met gemeente en hulpdiensten tot het maken van gedetailleerde plattegronden en tekeningen met daarop alle genomen maatregelen en materialen zoals bebording.