Incident management

HB Verkeer verzorgt incident management voor wegbeheerders, bergers en salvage bedrijven. Deze werkzaamheden zijn er op gericht om het verkeer zo snel mogelijk weer op gang te helpen.

Hoe vaak gebeurd het niet dat er een incident plaats vindt waarbij de weg voor een bepaalde periode afgezet moet worden? Hoe is de omleiding geregeld? Worden de automobilisten geattendeerd op het ongeval? Kunnen er snel verkeersmaatregelen getroffen worden?

Op al deze vragen heeft HB Verkeer een antwoord. Na één telefoontje met onze centrale meldkamer wordt er direct actie ondernomen. Door de gunstige ligging van het kantoor en de steunpunten is de aanrijtijd kort en kan de verkeersdoorstroming bij het incident direct bevorderd worden.

HB Verkeer biedt hierbij de mogelijkheid om een tekstwagen en actiewagen mee te nemen Op deze wijze kan de verkeersituatie rond het incident zo snel mogelijk opgelost worden. Wij beschikken over hoge en lage hekwerken eventueel met anti-zichtscherm om pottenkijkers bij incidenten te vermijden.

Daarnaast beschikken wij over eigen IM voertuigen voorzien van DRIP (tekstkrant).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling sales.